Belangrijke informatie met betrekking tot het Coronavirus

Beste (ouders van) cliënten,

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie volgt de adviezen van het ministerie van VWS en het RIVM. De meest recente adviezen luiden als volgt:

De logopedische zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Dit kan in onze praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij gelden echter strikte voorwaarden en hygiënemaatregelen die door zowel behandelaar als patiënt moeten worden nageleefd.

U kunt alleen in aanmerking komen voor een fysieke zorg wanneer u niet beschikt over de middelen of voldoende kennis voor het ontvangen van onze zorg op afstand. Wij bepalen, eventueel in samenspraak met uw (huis)arts, de noodzaak van een fysiek consult.

Wij kunnen u niet ontvangen of bezoeken wanneer u de volgende verschijnselen vertoont:

 • Verkoudheidsklachten; hoesten, zere keel en of een lopende neus
 • Koorts of verhoging
 • Benauwdheid en/of continue hoesten

Of wanneer bij uzelf, een gezinslid of huisgenoot het vermoeden of constatering is van een besmetting met het coronavirus.

Maatregelen die wij nemen in geval van fysieke behandeling:

 • Wij geven geen handen
 • Wij wassen onze handen voor en na een behandeling
 • Wij maken dagelijks alle oppervlakken die aangeraakt in onze praktijk worden extra vaak schoon. Denk aan deurkrukken, bureaus, kranen, wc’s en apparatuur.

Wat verwachten we van u?

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud géén handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tussen uzelf en ander personen

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor fysieke zorg, bel dan naar de locatie en overleg met de behandelend logopedist. 071 515 6300

In geval van verhindering bij zowel fysieke als telefonische en “video”-afspraken dient u  altijd tijdig af te bellen: 24 uur van tevoren en als dat niet lukt, bel dan zo snel mogelijk en laat ons weten waarom de behandeling niet door kan gaan.

Onze logopedisten doen er alles aan om u de beste zorg te blijven geven.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking,

Ryanne Hoek, praktijkhouder