Ryanne Hoek

Praktijkhouder en logopedist/stemtherapeut. Heeft zich tijdens haar opleiding en middels nascholing gespecialiseerd in het behandelen van stemstoornissen zoals heesheid en stemverlies, ademklachten zoals hyperventilatie, afwijkende spreekadem en stemklachten bij zangers en beroepssprekers. Zij is o.a. bijgeschoold in larynxmanipulatie, LaxVox, CVT en EVT. Daarnaast heeft zij grote affiniteit met het behandelen van volwassenen met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, afasie, dysfagie en dysartrie evenals het behandelen van afwijkende mondgewoonten middels OMFT. Tenslotte ziet zij kinderen en volwassenen met articulatie- en taalproblematiek. Ryanne is aangesloten bij Kwaliteitskring Logopedie Volwassenen.

Astrid Verheule

Logopedist, heeft in haar loopbaan zowel in instellingen als de vrije vestiging veel ervaring opgedaan met spraak/taalproblematiek bij meervoudig beperkte kinderen. Daarnaast is zij gespecialiseerd in logopedie bij meertaligheid en het stimuleren van communicatie bij (zeer) jonge kinderen en heeft zij bijscholing gevolgd op het gebied van ondersteunende communicatie bij deze doelgroep. Zij ziet deze kinderen in de praktijk en wordt frequent geconsulteerd door medische kinderopvang De Schavuiten.
Astrid heeft onder andere nascholing gevolgd op het gebied van neurologische aandoeningen bij volwassenen en OMFT. Zij is tevens aangesloten bij een kwaliteitskring voor logopedisten die werkzaam zijn in de neurologische setting.

Sonja van der Lugt

Logopedist, heeft in de verpleeghuissector ruime ervaring in het behandelen van volwassenen met neurologische spraak,- taal en slikproblemen opgedaan. Sonja is tevens Parkinsondeskundige, aangesloten bij ParkinsonNet. Zij heeft ook ervaring in het behandelen van communicatieproblemen en slikproblemen bij dementie. Daarnaast is zij Master Practicioner van de Ronnie Gardiner Methode, een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen stimuleert met als doel de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft te verbeteren en de aanleg van nieuwe netwerken in de hersenen te stimuleren. Deze methode is geschikt voor mensen met bijvoorbeeld Parkinson, CVA/NAH, Dementie, MS, stress/burn out, depressie, maar ook voor gezonde ouderen!